Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών για Δημοτικές Δομές Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Θέλετε να αιτηθείτε Φαρμακευτική Περίθαλψη ή Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης;

Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά του κορωνοϊού, ο Δήμος μας παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.